Glaucoom

Te hoge oogdruk, glaucoom in de familie

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een ziekte aan de oogzenuw waarbij de zenuwvezellaag beschadigd raakt wat leidt tot uitval van het gezichtsveld (het omgevingszien). Het verraderlijke van glaucoom is dat het niet gevoeld wordt en vaak pas wordt opgemerkt wanneer er al enige schade is ontstaan. De schade die ontstaat door glaucoom is niet meer te herstellen. Een tijdige opsporing is dus noodzakelijk.

Wereldwijd is glaucoom een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor op het verkrijgen van glaucoom is een verhoogde oogdruk. Dit wil niet altijd zeggen dat wanneer er een hoge oogdruk gemeten wordt er ook glaucoom aanwezig is. Wel is het verstandig de ogen goed na te laten kijken bij Oogzorgcenrum Twente als er bij de opticien een verhoogde oogdruk wordt geconstateerd.
Ook als glaucoom in de familie voorkomt geldt dit als een risicofactor. De relatie van broers/zussen en ouders brengt het meeste risico met zich mee. Indien glaucoom in de familie voorkomt is het goed om u preventief te laten onderzoeken vanaf uw 35e levensjaar.

Andere risicofactoren zijn o.a. een hoge bijziendheid (een sterke min-bril), leeftijd (hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans), een donker huidskleur (negroïde ras heeft een hoger risico) en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (prednison-achtig).

Oogdruk te hoog gemeten bij de opticien

De oogdruk kan op meerder manieren worden gemeten. De opticien meet de oogdruk vaak door het toepassen van een “pufje’. De oogdrukmeting die wordt uitgevoerd door de opticien kan aangeven of de druk lager of hoger is dan gemiddeld, echter kan deze niet constateren of u glaucoom heeft. Normaal ligt de oogdruk tussen de 10 en 21. Voor een glaucoomonderzoek moet het gehele oog worden nagekeken. Glaucoom kan namelijk ontstaan bij een normale, een lage of een te hoge oogdruk. Door een combinatie van onderzoeken en bevindingen kan glaucoom worden vastgesteld. Bij Oogzorgcentrum Twente meten we de oogdruk met behulp van druppels. Deze manier van meten is het meest betrouwbaar. Daarnaast meten wij de dikte van het hoornvlies (hoe dunner het hoornvlies, hoe hoger de kans op het ontstaan van glaucoom). Indien nodig maken wij ook een OCT-scan. Dit is een scan om de oogzenuw te onderzoeken.

Wanneer glaucoom wordt vastgesteld zullen wij u doorverwijzen naar een oogarts. De oogarts zal dan (waarschijnlijk) een behandeling starten. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden welke de oogarts met u bespreekt.

Wanneer er een risico bestaat op het verkrijgen van glaucoom of de oogdruk wordt te hoog gemeten bij de opticien is het mogelijk een verwijzing voor Oogzorgcentrum Twente te vragen aan uw eigen huisarts. Met een verwijzing wordt de zorg volledig vergoed met behoudt van eigen risico.

Afspraak maken

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.