Zorgspecialisten

De juiste oogzorg op de juiste plek

Eerste-anderhalvelijns Oogzorg

De vraag naar oogzorg neemt fors toe de komende jaren. Dit heeft vooral te maken met de vergrijzing en een tekort aan oogartsen. Om kwalitatief goede oogzorg te kunnen leveren is het belangrijk om een deel van de gevraagde oogzorg onder te brengen in de anderhalve lijn bij gekwalificeerde paramedici. Deze mogelijkheid bestaat sinds 2017 in het SHT-THOON en CHPA-FEA werkgebied. Huisartsen aangesloten bij deze huisartsverenigingen kunnen hun oogheelkundige patient verwijzen naar Oogzorgcentrum Twente (OZCT).
OZCT is een onafhankelijk oogzorgcentrum gespecialiseerd in eerste- en anderhalvelijns oogzorg en staat voor substitutie van oogzorg van de tweedelijns naar de eerste lijn.

OZCT is gevestigd in Hengelo, Enschede, Denekamp, Nijverdal en Tubbergen. Het doel is om de tweede lijn te ontlasten, en tegelijkertijd te garanderen dat de huisarts zijn patiënt kwalitatief goede oogzorg aan kan bieden. OZCT kan deze persoonlijke hoogwaardige oogzorg aanbieden omdat wij met klinisch geschoolde optometristen en orthoptisten werken die ruime ervaring hebben met het werken in de tweedelijns oogzorg.
Indien na onderzoek blijkt dat uw patiënt verwezen moet worden naar een oogarts zorgt OZCT voor de verwijzing. Als het een (semi)spoedindicatie blijkt, regelen ook wij dat uw patiënt snel gezien wordt door een oogarts. Na het bezoek aan OZCT zullen wij middels Zorgmail de bevindingen met een beleid en advies terugkoppelen.

Hoe te verwijzen?

  • Huisartsen kunnen verwijzen via Zorgdomein.
  • Wij zijn te vinden onder Paramedische zorg.
  • Informatie voor de huisarts en patiënt over OZCT is te vinden in Zorgdomein.
  • De patiënt mag ons, 1 dag na het bezoek aan de huisarts, bellen om een afspraak in te  
    plannen (074 204 02 49).
  • Na het onderzoek sturen wij een verslag via Zorgmail naar de huisarts.
  • Het consult bij OZCT wordt volledig vergoed en gaat niet van het eigen risico af (mits de huisarts aangesloten is bij THOON of FEA).
  • In Zorgdomein staat een telefoonnummer voor spoed/vragen. Dit nummer is alleen voor de medewerker van de huisartsenpraktijk.

Verwijzen via Zorgdomein

Stap 1

Zorgaanbod - Paramedische zorg

Stap 2

Optometrie / orthoptie

Stap 3

Optometrie / Orthoptie
Zoek de juiste locatie (Hengelo, Enschede, Denekamp, Nijverdal, Tubbergen)

Stap 4

Geeft u uit Zorgdomein uw patiënt de patiënteninformatie mee over OZCT