Optometrie

Wat is een Optometrist?

Meer informatie

Een optometrist is een paramedicus, HBO opgeleid specialist die de ogen medisch kan onderzoeken en eventuele problemen tijdig signaleren. Zodoende is de optometrist het eerste aanspreekpunt bij oogklachten, bij verminderd zicht of bij een risico op het ontwikkelen van een oogziekte.

Onze optometristen zijn allen klinisch geschoold. Dit betekent dat ze een ruime tijd in het ziekenhuis hebben gewerkt of nog deels werkzaam zijn in het ziekenhuis.

Voordat de optometrist start met het onderzoeken van je ogen, stelt deze eerst een aantal vragen over de gezondheid van je ogen en eventuele oogklachten. Daarnaast vraagt de optometrist door over je algemene gezondheid, werkomstandigheden, levensstijl en of er oogheelkundige afwijkingen voorkomen in de familie. Ook wil een optometrist graag weten of je een bril of contactlenzen draagt. Daarom is het goed om uw gegevens van bril en/ of lenzen samen met een medicatielijst mee te nemen naar het onderzoek.

De optometrist zal een uitgebreid oogheelkundig onderzoek verrichten en verschillende testen uitvoeren. De mogelijkheid bestaat dat er tijdens het onderzoek druppels worden gebruikt. Indien er druppels worden toegepast is de kans groot dat u tijdelijk minder goed gaat zien (ca. 2 uur). Deze druppels zijn nodig om het oog van de binnenkant goed te kunnen onderzoeken. Mocht u met de auto komen raden wij u aan dat u zich laat rijden en neemt u een zonnebril mee.

Kwaliteitsregistratie

Al onze optometristen zijn kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat zij jaarlijks diverse bij- en nascholingen volgen en zich elke 5 jaar opnieuw laten registreren.
Aan deze bij- en nascholingen hechten wij veel waarde, omdat we altijd up-to-date willen zijn van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Zo kunnen we uw ogen de zorg geven die ze verdienen!
Naast kwaliteitsregistratie en bijscholing zijn onze optometristen ook lid van de Optometristenvereniging in Nederland (OVN).

Afspraak maken

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.