CBR keuring

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Meer informatie

U kunt bij Oogzorgcentrum Twente ook terecht voor uw rijbewijskeuring. Neemt u gerust contact met ons op voor vragen of het plannen van een afspraak. Houdt daarbij uw BSN-nummer bij de hand.

Indien u onder behandeling staat van een oogarts, verzoeken wij u de meest recente brief van uw oogarts mee te nemen naar het consult. Zo hebben wij een goed overzicht van wat er bij u oogheelkundig relevant is voor de keuring.

Soms is aanvullend een gezichtsveldonderzoek vereist om aan te tonen dat uw gezichtsveld nog voldoende is om auto te mogen rijden. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk bij aandoeningen als glaucoom of bij gezichtsveldafwijkingen na hersenaandoeningen. Ook als u gelaserd bent aan uw netvlies van beide ogen (bij bijvoorbeeld diabetes) is een gezichtsveldonderzoek nodig. Weet u dat u dit onderzoek nodig heeft, geeft u dit dan alstublieft aan bij het maken van een afspraak. Een gezichtsveldonderzoek kan alleen in Hengelo worden verricht.

Tarief:
Oogheelkundige CBR keuring : € 75,-
Indien een gezichtsveldonderzoek vereist is: € 125,-

Het CBR:

Het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft als taak om te beoordelen of iemand lichamelijk en mentaal in staat is om een motorvoertuig te besturen, volgens de regeling eisen geschiktheid 2000.


We kennen 2 groepen.

  • Groep 1 :  Categorie A (motor), B (personenauto), BE (aanhanger bij personenauto) en T (tractor).
  • Groep 2: Categorie C (vrachtwagen), D (bus) en CE/DE (aanhanger bij respectievelijk vrachtwagen en bus

Slecht zien of een oogaandoening (bijv. glaucoom, maculadegeneratie of staar) kan invloed hebben op hoe u rijdt. Bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt om verkeersborden te lezen of gevaar te zien aankomen. Daarom is het niet altijd veilig om te rijden als u slechter ziet. Of u mag rijden hangt af van de ernst van uw oogaandoening. We kijken bijvoorbeeld naar uw gezichtsscherpte en uw gezichtsveld.

Voor groep 1 gelden onderstaande regels;

  • U moet een minimale gezichtsscherpte van 0,5 hebben met één of twee ogen. Dit mag ook met bril of lenzen zijn. Uw gezichtsscherpte zorgt dat u op afstand voldoende details ziet. Hoe scherper u ziet, hoe eerder u borden kunt lezen en hoe veiliger dit is in het verkeer.
  • Er mogen geen ernstige afwijkingen zijn in het centrale deel van uw gezichtsveld. Het horizontale gezichtsveld moet minimaal 120 graden zijn en het bereik dient zich links en rechts minstens 50 graden uit te strekken. Het verticale gezichtsveld dient minstens 20 graden naar boven en beneden te zijn. Binnen een straal van 20 graden vanuit het centrum mogen zich geen gezichtsvelddefecten bevinden.

Hoe meer u in uw ooghoeken ziet naast het punt waar u naar kijkt, hoe groter uw gezichtsveld.

Voor groep 2 geldt;

  • De gezichtsscherpte van het beste oog dient, eventueel gecorrigeerd (tot een sterkte van plus of min 8 dioptrieën), ten minste 0,8 te bedragen en van het minder goede oog, eventueel gecorrigeerd, ten minste 0,1. Mocht u plotseling verminderde functie van één oog krijgen dan is het advies om eerst 3 maanden te wennen aan de nieuwe situatie.
  • Er mogen geen ernstige afwijkingen zijn in het centrale deel van uw gezichtsveld. Het binoculaire horizontale gezichtsveld moet minimaal 160 graden zijn en het bereik dient zich links en rechts minstens 70 graden uit te strekken. Het verticale gezichtsveld dient minstens 30 graden naar boven en naar beneden te zijn. Binnen een straal van 30 graden vanuit het centrum mogen zich geen gezichtsvelddefecten bevinden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van CBR: www.cbr.nl

Afspraak maken

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.